Kerajaan N.Sembilan


MENTERI BESAR NEGERI SEMBILAN
Datuk Seri Utama Haji Mohamad Haji Hassan

AHLI EXCO NEGERI SEMBILAN

YB. Dato' Haji Ismail Bin Lasim
Pengerusi JK Bertindak Infrastruktur, Air, Tenaga dan Telekomunikasi

YB. Dato' Siow Chen Pin
Pengerusi JK Bertindak Perumahan, Kerajaan Tempatan, Kampung Baru dan Pengangkutan Awam

YB. Dato' V.S. Mogan
Pengerusi JK Hal Ehwal Perladangan, Sumber Manusia, Alam Sekitar dan Pengaduan Awam

YB. Dato' Shamsulkahar Bin Mohd Deli
Pengerusi JK Bertindak Pelajaran dan Pengajian Tinggi

YB. Datuk Hasim bin Rusdi
Pengerusi JK Bertindak Pembangunan Luar Bandar, Hal Ehwal Pengguna dan Kemudahan Awam

YB. Dato' Zainab binti Nasir
Pengerusi JK Bertindak Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kesejahteraan Masyarakat

YB. Dato' Yunus bin Rahmat
Pengerusi JK Bertindak Pertanian, Industri Asas Tani, Pembangunan Usahawan dan Koperasi

YB. Dato' Abd. Samad bin Ibrahim
Pengerusi JK Bertindak Pembangunan Modal Insan, Belia dan Sukan

YB. Dato' Hj. Ismail bin Taib
Pengerusi JK Bertindak Kesihatan, Sains, Teknologi dan Inovasi

YB. Dato' Mohammad Razi bin Haji Kail
Pengerusi JK Bertindak Pelancongan, Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian, Warisan dan Adat Istiadat Melayu